دپارتمان عمران
1398/12/03 تعداد بازدید: 22049
print

 

عنوان دوره

ساعت آموزش

پیش نیاز

 

نام استاد

نظارت براجرای اسکلت درساختمانهای فلزی

50

کاردانی عمران

مهندس ثابت

نظارت براجرای اسکلت درساختمانهای بتنی

50

لیسانس عمران یا معماری

مهندس ثابت

انجام امور پیمان ها در عملیات ساختمانی

40

لیسانس عمران یا معماری

مهندس ثابت

مدیریت پروژه های ساختمانی براساس استاندارد  pmbok

65

کارشناسی عمران ومعماری

مهندس ثابت

 اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills

   

 

عنوان دوره انجام امورپیمانها درعملیات ساختمانی 
 جنسیت خواهران وبرادران 
 ساعت برگزاری 8-11
 روزهای تشکیل کلاس شنبه تا چهارشنبه 
 محل برگزاری برگزاری دوره به صورت مجازی 
 نام استاد مهندس ثابت 
 تاریخ شروع دوره 99/6/25
تاریخ پایان دوره 99/7/3
 ساعت استاندارد 40ساعت 
تاریخ آزمون ورودی99/6/22 ساعت 9صبح
منابع  آزمون ورودی کتاب اصول مدیریت ساخت - ترجمه : سیدمحمود علمائی 
لینک دسترسی به سامانه آزمون مجازیwww.quiz24.ir/company/exams