دپارتمان عمران
1398/04/22 تعداد بازدید: 13583
print

عنوان دوره

ساعت آموزش

پیش نیاز

متصدی متره وبرآورد

104ساعت

داشتن گواهینامه درجه 2 اپراتوری

برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی با نرم افزارMicrosoft project(msp)

40ساعت

لیسانس عمران

انجام امورپیمان ها درعملیات ساختمانی

40ساعت

لیسانس عمران یا معماری

 

 

 

 

 اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills

 

عنوان دورهمدیریت پروژه  های ساختمانی براساس استاندارد pmbok  
 جنسیت 
خواهران و برادران 
 ساعت برگزاری8-13
 روزهای تشکیل کلاسشنبه - دوشنبه - چهارشنبه  
 محل برگزاری مرکز ارم - طبقه دوم - اتاق 304 
 نام استادمهندس ثابت 
 تاریخ شروع دوره 98/6/30
تاریخ پایان دوره 98/7/29
 ساعت استاندارد65 ساعت 
 تاریخ آزمون ورودیشنبه مورخ   98/6/30 ساعت 9صبح 
مفاد آزمون ورودیکتاب دانش گستره پروژه براساس استاندارد pmbok