دپارتمان عمران
1396/05/28 تعداد بازدید: 7034
print
دپارتمان عمران

 

عنوان دوره کارورسیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم افزارARC GIS
 جنسیت
 برادران- خواهران 
 ساعت برگزاری  12-14
 روزهای تشکیل کلاس  شنبه دوشنبه چهارشنبه
 محل برگزاری  
 نام استادمهندس علی نیا
 تاریخ شروع دوره  97/06/17
تاریخ پایان دوره  97/07/16
 ساعت استاندارد50
 تاریخ آزمون ورودی  97/06/17 ساعت 12
مفاد آزمون ورودی  آشنایی اولیه با نقشه خوانی ومختصات جغرافیائی 

 

 

 

 

اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills