دپارتمان عمران
1398/12/03 تعداد بازدید: 19853
print

 

عنوان دوره

ساعت آموزش

پیش نیاز

 

نام استاد

نظارت براجرای اسکلت درساختمانهای فلزی

50

کاردانی عمران

مهندس ثابت

نظارت براجرای اسکلت درساختمانهای بتنی

50

لیسانس عمران یا معماری

مهندس ثابت

انجام امور پیمان ها در عملیات ساختمانی

40

لیسانس عمران یا معماری

مهندس ثابت

مدیریت پروژه های ساختمانی براساس استاندارد  pmbok

65

کارشناسی عمران ومعماری

مهندس ثابت

طراح سازه های فولادی با نرم افزار TEKLA STRUCTURE(XSTEEL)

100

کاردانی عمران

مهندس زارع پور

مدیریت اجرائی کارهای ساختمانی

120

کاردانی عمران

مهندس زارع پور

مدیریت پروژه براساس الگوی pmbok

40

کارشناسی عمران ومعماری

مهندس زارع پور

 اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills

   

عنوان دورهطراحی سازه های بتن مسلح 
 جنسیت 
برادران وخواهران
 ساعت برگزاری8-12
 روزهای تشکیل کلاسیکشنبه - سه شنبه 
 محل برگزاری مرکز ارم - طبقه دوم - اتاق 305 
 نام استادمهندس زارع پور 
 تاریخ شروع دوره98/12/8
تاریخ پایان دوره99/1/21
 60ساعت 
پیش نیازفوق دیپلم عمران 
 تاریخ آزمون ورودیپنج شنبه مورخ 98/12/8 ساعت 9صبح
مفاد آزمون ورودی  کتاب سازه بتن مسلح شاپورطاحونی                                          

 

  

  

عنوان دوره بکارگیری اصول ومبانی و گودبرداری وطراحی سازه های نگهبان 
 جنسیت 
برادران وخواهران 
 ساعت برگزاری8-12
 روزهای تشکیل کلاسشنبه -دوشنبه - چهارشنبه 
 محل برگزاری مرکز ارم - طبقه دوم - اتاق 305 
 نام استادمهندس زارع پور
 تاریخ شروع دوره98/12/10
تاریخ پایان دوره98/12/21
 30ساعت 
پیش نیازلیسانس عمران 
 تاریخ آزمون ورودیشنبه مورخ 98/12/10ساعت 9صبح
مفاد آزمون ورودیجزوه آقای دکتررسولی                                          

  

 

     

عنوان دورهانجام امورپیمانها درعملیات ساختمانی 
جنسیت خواهران  و برادران 
 ساعت برگزاری8-12
 روزهای تشکیل کلاسشنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه 
 محل برگزاری مرکز ارم - طبقه دوم - اتاق 304 
 نام استادمهندس ثابت 
 تاریخ شروع دوره98/12/10
تاریخ پایان دوره98/12/19
 40ساعت 
پیش نیازلیسانس عمران یا معماری 
 تاریخ آزمون ورودیشنبه مورخ  98/12/10ساعت 9صبح
مفاد آزمون ورودیکتاب اصول مدیریت ساخت -ترجمه : سید محمد علمائی