دپارتمان عمران
1398/08/19 تعداد بازدید: 15563
print

 

عنوان دوره

ساعت آموزش

پیش نیاز

 

نام استاد

نظارت براجرای اسکلت درساختمانهای فلزی

50

کاردانی عمران

مهندس ثابت

نظارت براجرای اسکلت درساختمانهای بتنی

50

لیسانس عمران یا معماری

مهندس ثابت

انجام امور پیمان ها در عملیات ساختمانی

40

لیسانس عمران یا معماری

مهندس ثابت

مدیریت پروژه های ساختمانی براساس استاندارد  pmbok

65

کارشناسی عمران ومعماری

مهندس ثابت

طراح سازه های فولادی با نرم افزار TEKLA STRUCTURE(XSTEEL)

100

کاردانی عمران

مهندس زارع پور

مدیریت اجرائی کارهای ساختمانی

120

کاردانی عمران

مهندس زارع پور

مدیریت پروژه براساس الگوی pmbok

40

کارشناسی عمران ومعماری

مهندس زارع پور


  

 اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills

 

عنوان دورهانجام امور پیمان ها در عملیات ساختمانی
 جنسیت 
خواهران و برادران 
 ساعت برگزاری8-13
 روزهای تشکیل کلاسشنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه  
 محل برگزاری مرکز ارم - طبقه دوم - اتاق 304 
 نام استادمهندس ثابت 
 تاریخ شروع دوره98/8/29
تاریخ پایان دوره98/9/7
 ساعت استاندارد40ساعت 
پیش نیازلیسانس عمران یا معماری
 تاریخ آزمون ورودیچهارشنبه مورخ 98/8/29ساعت 9صبح
مفاد آزمون ورودی                            کتاب اصول مدیریت ساخت - ترجمه : سید محمودعلمائی