دپارتمان عمران
1397/10/17 تعداد بازدید: 10468
print

عنوان دوره

ساعت آموزش

پیش نیاز

متصدی متره وبرآورد

104ساعت

داشتن گواهینامه درجه 2 اپراتوری

برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی با نرم افزارMicrosoft project(msp)

40ساعت

لیسانس عمران

انجام امورپیمان ها درعملیات ساختمانی

40ساعت

لیسانس عمران یا معماری

 

 

عنوان دوره انجام امور پیمان ها درعملیات ساختمانی  
 جنسیت
خواهران وبرادران 
 ساعت برگزاری 8-13
 روزهای تشکیل کلاس  شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 
 محل برگزاری  مرکز ارم - طبقه دوم - اتاق 304 
 نام استادمهندس ثابت 
 تاریخ شروع دوره 98/3/1
تاریخ پایان دوره  98/3/9
 ساعت استاندارد 40ساعت 
 تاریخ آزمون ورودی چهارشنبه 98/3/1 ساعت 9صبح 
مفاد آزمون ورودی  کتاب اصول مدیریت ساخت - ترجمه : سید محمودعلمائی 

 

 

 اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills