14 مرداد سالروز پیروزی انقلاب مشروطیت گرامی باد
1397/05/14 تعداد بازدید: 85
print
14 مرداد سالروز پیروزی انقلاب مشروطیت گرامی باد

 14 مرداد مصادف با سالروز صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین  شاه قاجار است. در واقع فرمان مشروطه دستور تشکیل مجلس شورا در ایران و ثمره تلاش های آزادیخواهان وطن برای رهایی از استبداد مطلق شاهنشاهی است.