گزارش نویسی
1397/07/05 تعداد بازدید: 268
print
گزارش نویسی

ویژه : برادران تاریخ شروع دوره : 97/7/28 نام استاد: مهندس مودیان

عنوان دوره : گزارش نویسی

 

تاریخ برگزاری دوره : 97/7/28 لغایت 97/8/21        روزهای برگزاری دوره : شنبه -دوشنبه - چهارشنبه

 

شیفت : عصر                ساعت برگزاری دوره :14/30تا18/30

 

تاریخ آزمون ورودی : شنبه  97/7/28  ساعت 15 عصر