اسامی کارآموزان پذیرفته شدگان نهائی دوره کاربا نرم افزارCATIA
1397/05/04 تعداد بازدید: 883
print
اسامی کارآموزان پذیرفته شدگان نهائی دوره کاربا نرم افزارCATIA

شروع کلاس : شنبه مورخ 97/5/13 ساعت 8 صبح

 

اسامی کارآموزان پذیرفته شدگان نهائی دوره کاربا نرم افزارCATIA   

شروع دوره شنبه 13 /5/97ساعت 8صبح لطفا قبل از 13 مرداد ماه در لینک ، ثبت نام خود را قطعی بفرمایید

 

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2523041/312998/ed0931a682a983ca50db732108ec8075

 

ردیف

کارآموزان

1

فاطمه مرتضوی

2

مهران مظفری

3

مهدی کلیدری

4

معصومه باصفت

5

امیرمحمد اصفهانیان

6

هلیا ترکمن زاده

7

تکتم یوسف نژاد

8

مهدی خلیلی

9

مهران وحیدی

10

سیدمحمد آباد

11

سیروس هراتی

12

فرشته امین پور

13

سید صائن الدین مهاجرزاده

14

علی ابراهیمی

15

رضا قوتی

16

فریبا استادحصیرباف

17

ریحانه سیدی

18

حجت اسلامی

19

امیرحسین علیزاده

20

افسانه سلیمانی

21

وحید نیک نام

22

رضا صیادشیرازی