کارگاههای آموزشی برگزارشده
1398/01/22 تعداد بازدید: 1591
print
کارگاههای آموزشی برگزارشده

ردیف  نام دوره  پیش نیاز شروع دوره  پایان دوره  روزهای تشکیل  ساعت کارگاه  جنسیت  نام مربی 
1 تکنیسین تجهیزات شبکه های کوچک رشته های کامپیوتر 97/10/23 98/3/28 یکشنبه -سه شنبه  8-11 خواهران  مهندس شیبانی
2 توسعه دهنده وب با PHP رشته های کامپیوتر 97/11/08 98/01/26 زوج- صبح 8-11 خواهران  مهندس مهری 
3 تکنیسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران (MS) کاردانی کامپیوتر 97/9/15 98/2/11 روزهای زوج 8-11 خواهران  مهندس شیبانی
4 مدیرseo کاردانی کلیه رشته ها 97/12/8 98/4/3 روزهای زوج 8-11 مشترک  مهندس جعفرنیا