کارگاههای آموزشی برگزارشده
1397/12/15 تعداد بازدید: 858
print
کارگاههای آموزشی برگزارشده

دوره های آموزشی  مرکز مهارتهای پیشرفته ارم 
ردیف  نام دوره  پیش نیاز شروع دوره  پایان دوره  روزهای تشکیل  ساعت کارگاه  جنسیت  نام مربی 
1 تکنیسین تجهیزات شبکه های کوچک رشته های کامپیوتر 97/10/23 98/3/28 یکشنبه -سه شنبه  8-11 خواهران  مهندس شیبانی
2


مدیرسرویس دهنده های مایکروسافت 
رشته های کامپیوتر 97/6/24 98/1/17 روزهای زوج 14/30-18/30 برادران  مهندس شیبانی 
3 تکنیسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران (MS) کاردانی کامپیوتر 97/9/15 98/2/11 روزهای زوج 8-11 خواهران  مهندس شیبانی
4 توسعه دهنده وب با PHP رشته های کامپیوتر 97/11/08 98/01/26 زوج- صبح 8-11 خواهران  مهندس مهری 
5 برنامه نویس VHDL کاردانی برق - کامپیوتر- IT 97/11/17 98/1/17 روزهای زوج - صبح 8-11 برادران  مهندس زمانی
6 کار با نرم افزار CATIA کاردانی مکانیک  97/12/8 98/1/20 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس محمدی
7 مدیرseo کاردانی کلیه رشته ها 97/12/8 98/4/3 روزهای زوج 8-11 مشترک  مهندس جعفرنیا
8 بازاریاب فضای مجازی  ندارد 97/9/15 98/1/27 یکشنبه - سه شنبه - صبح 8-11 مشترک  مهندس جعفرنیا