کارآموزان آقای مهندس زمانی
1398/01/26 تعداد بازدید: 168
print
کارآموزان آقای مهندس زمانی

تاریخ آزمون پایان دوره پنج شنبه مورخ 98/2/5

 

اسامی کارآموزان آقای مهندس زمانی  دوره برنامه نویس VHDL که تاریخ آزمون پایان دوره آنها

 

پنج شنبه مورخ  98/2/5می باشد

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

تاریخ آزمون پایان دوره

1

عماد استادی مقدم

98/2/5

2

مسعود تحققی عرب

98/2/5

3

مهتاب خان محمدیان

98/2/5

4

ملیحه زارع

98/2/5

5

مسعودشیبانی

98/2/5

6

جلیل کریمی نعمان

98/2/5

7

ابوالفضل بزازان

98/2/5

8

مسعودمرادی

98/2/5

9

مهدی محمدزاده حصاری

98/2/5

10

محمدجواد منفرد

98/2/5

11

کورش خفاجه

98/2/5

12

سیدسجادمرتضوی

98/2/5

13

علی سهیلی نژاد

98/2/5

14

سلیمان احمدی

98/2/5

15

ادیب نژاد

98/2/5

 

اسامی کارآموزان آقای مهندس زمانی دوره برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در

 

matlab که تاریخ آزمون پایان دوره آنهاپنج شنبه مورخ  98/2/5 می باشد

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

تاریخ آزمون پایان دوره

1

رضا برگر

98/2/5

2

حسن طالب

98/2/5

3

خسروحافظی مطلق

98/2/5

4

سیدمرتضی عدنانی

98/2/5

5

محمدامین تمیمی

98/2/5

6

علی سهیلی نژاد

98/2/5

7

محسن توکلی

98/2/5

8

جلیل کریمی نعمان

98/2/5

9

سعید نظیفی

98/2/5

10

محمدمحمودی حامدی

98/2/5