کارآفرینی مقدماتی
1397/01/16 تعداد بازدید: 475
print
کارآفرینی مقدماتی

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: دکتررجبیان تاریخ شروع دوره : 97/2/29

 

 

عنوان دوره : کارآفرینی مقدماتی   

 

تاریخ برگزاری دوره : 97/2/29 لغایت 97/4/4        روزهای برگزاری : روزهای زوج           شیفت : صبح                ساعت برگزاری : 8تا12