کارآفرینی با رویکرد KAB سطح کامل
1398/03/09 تعداد بازدید: 307
print
کارآفرینی با رویکرد KAB سطح کامل

ویژه : خواهران و برادران تاریخ شروع دوره : 98/3/18 نام استاد: آقای رجبیان

 عنوان دوره : کارآفرینی با رویکرد KABسطح کامل 

تاریخ برگزاری : 98/3/18 لغایت 98/4/29         روزهای برگزاری : شنبه - دوشنبه- چهارشنبه         شیفت : صبح

ساعت برگزاری : 13-8                           ساعت آموزش : 100ساعت 

پیش نیاز: کاردانی کلیه رشته ها              

متقاضیان دوره لطفا" قبل ازتاریخ 98/3/18 ثبت نام خودرادرپورتال سازمان قطعی نمایند

لینک ثبت نام درپورتال سازمان 

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2841866/312998/f49f77c29f1e2ff4d7374033193ac4d4