کارآفرینی با رویکرد KAB سطح کامل
1398/02/18 تعداد بازدید: 136
print
کارآفرینی با رویکرد KAB سطح کامل

ویژه : خواهران و برادران تاریخ شروع دوره : 98/3/1 نام استاد: آقای رجبیان

 عنوان دوره : کارآفرینی با رویکرد KABسطح کامل 

تاریخ برگزاری : 98/3/1 لغایت 98/4/19         روزهای برگزاری : شنبه - دوشنبه- چهارشنبه         شیفت : صبح

ساعت برگزاری : 13-8                           ساعت آموزش : 100ساعت 

پیش نیاز: کاردانی کلیه رشته ها               تاریخ مصاحبه ورودی : چهارشنبه 98/3/1   ساعت 9صبح