اسامی قبول شدگان نهائی دوره آموزشی پردازش وبهینه سازی تصویر بانرم افزارmatlab
1398/04/29 تعداد بازدید: 517
print
اسامی قبول شدگان نهائی  دوره آموزشی پردازش وبهینه سازی تصویر بانرم افزارmatlab

 

اسامی قبول شدگان نهائی  دوره آموزشی پردازش وبهینه سازی تصویر بانرم افزارmatlabطبق جدول زیر اعلام میشود.

 

اسامی پذیرفته شدگان نهائی  دوره آموزشی پردازش وبهینه سازی تصویر بانرم افزارMATLAB

محمدمرادعلیزاده علیرضا نصیری خانقاه زهراموتمنی-معصومه رفیعی امید رضا نقابی مهدی آزموده

فاطمه نصیری مارال دولتعلی زاده نجمه ساقی الناز امیدوار جوادفلاح هروی محمدغلامیان علی یزدانی- مهدی خوشنود-سمانه عزمی -یداله لسانی 

 

-          محل تشکیل کلاس : مرکز ارم طبقه دوم اتاق 307 کارگاه برق

-          شروع کلاس : روز دوشنبه  مورخ 98/4/31 ساعت 8صبح

-          لینک ثبت نام درپورتال سازمان  

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2857416/312998/8c794a1bf8d94c884257222fa6c6fdb4