پذیرش تعدادی کارآموز جهت دوره مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت
تعداد بازدید: 48
print
پذیرش تعدادی کارآموز جهت دوره مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت

                                

 

                                       

******اطلاعیه مهم ******

تعدادی ظرفیت محدود جهت دوره

 مدیرسرویس دهنده های مایکروسافت درشیفت صبح روزهای زوج برای خواهران وجود دارد .

علاقه مندان روز پنج شنبه ساعت 8 صبح ویا شنبه ساعت 8صبح به مرکز ارم کارگاه شبکه مراجعه نمایند ضمنا" پایان دوره درآذرماه سال جاری می باشد وشرکت کنندگان باید توانایی حضورتاپایان دوره (آذرماه ) را داشته باشند .