اسامی قبول شدگان نهائی دوره آموزشی نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های بتنی
1398/04/27 تعداد بازدید: 802
print
اسامی قبول شدگان نهائی  دوره آموزشی نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های بتنی

اسامی قبول شدگان نهائی  دوره آموزشی نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های بتنی طبق جدول زیر اعلام میشود.

مهلت باقیمانده برای ثبت نام در این دوره به ساعت: 15 ساعت

اسامی پذیرفته شدگان نهائی  دوره آموزشی نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های بتنی

باقرصفدری علیرضا خانی سجادمحمدزاده علیرضا سجادی-جوادبرجسته محمدرسول رمضانی

سیدمحمدفیض آبادی-مهسا محمدزواری امیریزدی مقدم هومن گل کاریان مهدی مرزبان پویاعباسی

مجتبی گلدانی فرهادخسروجردی شایان رحمانیان محمدرضا شفاهی-محمدامین کریمیان حسین تاجی

امیرعلی تیموری علیرضا پایان میلاد توکلی مقدم مهدی قوامی یاسرکدیورتهرانی نوید تلافی

 

-          محل تشکیل کلاس : مرکز ارم طبقه دوم اتاق 304 کارگاه عمران

-          شروع کلاس : روز شنبه مورخ 98/4/29 ساعت 8/30 صبح

لطفا" قبل ازتاریخ 98/4/29 ثبت نام خود را درپورتال سازمان قطعی نمائید . در غیر اینصورت فرد دیگری بعنوان جایگزین معرفی خواهد شد.

-                لینک ثبت نام درپورتال سازمان

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2861757/312998/cc898400eae6948c6df69a9600fce6c8