نحوه تنظیم رزومه شغلی ، فردی، تحصیلی برای ارائه به ادارات ، شرکتها ، بانکها جهت معرفی شخص متقاضی کار
1398/10/05 تعداد بازدید: 987
print
نحوه تنظیم رزومه شغلی ، فردی، تحصیلی برای ارائه به ادارات ، شرکتها ، بانکها جهت معرفی شخص متقاضی کار

 رزومه:
نتایج تحقیقات متعدد نشان می دهد که 75درصد شرکت ها و موسسات، کارکنان مورد نیاز خود را از
طریق بررسی رزومه های شغلی انتخاب می کنند (مظاهری،.)1513
هدف از نوشتن رزومه:
-1کمک به استخدام
-2عضویت در انجمن های علمی
-3معرفی حضور در گردهمایی ها
-4مشخص کردن اعتبار و جایگاه موسسات براساس سوابق علمی و تجربی نیروهای شاغل
-5شناسایی و معرفی افراد به جشنواره ها برای کسب عناوین برتر و دریافت جوایز
انواع رزومه
-1تاریخی: به ترتیب تاریخ تجربه های کاری را از آخرین به اولین شغل با ذکر نام شغل، شرکت،
تاریخ استخدام و ترک شغل اشاره می شود. اگر تجربه کاری نداشته باشند دوره های آموزشی
متعددی را که طی کرده اند ذکر می کنند.
-2
ترکیبی: تلفیق تجربه های کاری و مهارتی- آموزشی
-3
الکترونیکی: متقاضیان وب سایت خود را معرفی میکنند.
نحوه نوشتن روزمه: در نوشتن رزومه رعایت نکات ذیل الزامی می باشد:
- به روز بودن اطلاعات و شروع یک مقدمه کوتاه

- تعداد صفحات از یک تا چند صفحه متناسب با نیاز، شرایط و فرم درخواست شغل حاوی اطلاعات
کافی و مناسب باشد.
- مهارت ها و تجارب خاص شغل مورد نظر
- توجه به نیازها و انتظارات کارفرمایان و تاکید بر نیازهای استخدامی کارفرما نه نیازهای خودشان
- دقت به موارد مهم و مد نظر کارفرما
- تعیین هدف شغلی مشخص
- سازماندهی اطلاعات
- تیتر بندی، تعیین محتوا و حذف مطالب اضافی
- هماهنگ سازی ساختار رزومه با ویژگی های مکانی مورد نظر
- تاکید برنقاط قوت و اطلاعات مهم
- استفاده از عبارات کمی به جای عبارات کیفی
- استفاده از کلمات اختصاری و کلیدی مربوط به شغل
- درج مشخصات فردی و شناسنامه ای، تلفن، آدرس پستی و الکترونیک
- سوابق تحصیلی شامل دوره های آموزشی و مقاطع تحصیلی، رشته، سال ورود و فراغت از تحصیل
- تجربه های کاری شامل مشاغل قبلی ، زمان شروع و پایان فعالیت، سمت شغلی
- دوره های تخصصی و حرفه ای گذرانده شده در خارج از دانشگاه با ذکر موضوع، زمان و محل
برگزاری
- فعالیت های علمی شامل تالیف، ترجمه، مقاله و طرح پژوهشی
- میزان تسلط به زبان های خارجی و آشنایی با فناوری روز با ذکر مدارک اخذ شده در این زمینه
- علائق و توانمندی ها
- ذکر نام و مشخصات حداقل سه معرف که متقاضی استخدام را بشناسندو از توانایی هایش آگاه
باشند.
- رعایت اصول نگارش، عدم استفاده از نکات زندگی شخصی و غیر مرتبط ، خوانا نویسی و تایپ