نتایج نهایی آزمون ورودی توسعه دهنده وب با PHP
1397/08/13 تعداد بازدید: 740
print
نتایج نهایی آزمون ورودی  توسعه دهنده وب با PHP

اسامی پذیرفته شدگان دوره توسعه دهنده وب با php به شرح زیر می باشد:                           
ردیف    نام     نام خانوادگی                   
1    محمد    میرشاهی                   
2    مریم     خداپرست                   
3    سمانه    جعفری                   
4    مهدی    مختاری                   
5    نائله    کمال احمدی                   
6    امید    روشنفکر                   
7    محمد    خیابانی                   
8    طه    محمدخان سرتیپ                   
9    فاطمه    عالمی                   
10    امیر     خزاعی                   
11    مصطفی    قدمگاهی                   
12    امین    ایمانی                   
13    احسان    محمدپور                   
14    مریم     محمدی چشمه هزار                   
15    زهرا     محمودی                   
16    شیرین     حاجی زاده قاینی                   
17    فرزانه    زحمتکش                   
18    حسین    ابراهیمی                   
19    مهران     عظیمی                   
20    حسین    فلاح کهنه قوچان                   
                           
شروع کلاسها از روز شنبه 97/8/19 ساعت 8 صبح در  محل کارگاه وب مرکز ارم میباشد. عدم حضور در جلسه اول به منزله انصراف از دوره می باشد. لطفا" قبل ازتاریخ 97/8/19ثبت نام خودرادرلینک زیر قطعی بفرمایید

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2645451/312998/6121857216cb0855deb76cd7ef3478a7