اسامی قبول شدگان نهایی دوره آموزشی مدیر کسب و کار الکترونیکی
1398/05/06 تعداد بازدید: 777
print
اسامی قبول شدگان نهایی دوره آموزشی مدیر کسب و کار الکترونیکی

اسامی قبول شدگان نهایی دوره آموزشی مدیر کسب و کار الکترونیکی جهت شرکت در دوره طبق جدول زیر اعلام میشود.

 

اسامی قبول شدگان دوره مدیر کسب و کار الکترونیکی

مجتبی دوراندیشان-رضا پهلوان هاشمیراضیه قنبریمحمد صادق محبیسارا نادرخو- شیوا محمدپور یونس جعفریسیده مریم گازیچی- محمد نیکویمحمد سروش علیخانیصفیه خیریفرهاد خسروجردی- نسرین پورغفاری-حسین جمالی امیر اژدری-فرحناز عبدی

 

-          شروع دوره: سه شنبه 8 مرداد ساعت 8:30 صبح

-          محل برگزاری دوره: مرکز آموزش فنی و حرفه ای ارم طبقه دوم اتاق 301 کارگاه اتوماسیون صنعتی