مدیر کسب و کار الکترونیکی
1398/04/15 تعداد بازدید: 366
print
مدیر کسب و کار الکترونیکی

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/5/1 نام استاد: مهندس جعفرنیا

 عنوان دوره : مدیر کسب و کار الکترونیکی

تاریخ برگزاری : 98/5/1   لغایت 98/7/2         روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه           شیفت : صبح 

ساعت برگزاری : 13-8           ساعت آموزش : 130ساعت 

پیش نیاز: بازاریاب - فوق دیپلم کلیه رشته ها

مفادآزمون ورودی: کتاب بازاریابی ومدیریت بازار - مولف ومترجم : احمد روستا

تاریخ آزمون ورودی : سه شنبه مورخ 98/5/1 ساعت 9صبح