مدیر کسب و کار الکترونیکی
1397/05/16 تعداد بازدید: 268
print
مدیر کسب و کار الکترونیکی

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس جعفرنیا تاریخ شروع دوره : 97/6/17

 عنوان دوره : مدیر کسب و کار الکترونیکی

 

تاریخ برگزاری دوره : 97/6/17 لغایت 97/9/5             شیفت : صبح                              روزهای برگزاری دوره: روزهای زوج

 

ساعت برگزاری دوره : 8 تا 11                       تاریخ آزمون ورودی : شنبه 97/6/17 ساعت 9صبح             

 

                   پیش نیاز: ندارد                       منابع آزمون ورودی : رایانه کارICDLدرجه 2