مدیریت منابع انسانی H.R.M
1397/09/10 تعداد بازدید: 203
print
مدیریت منابع انسانی H.R.M

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 97/9/22 نام استاد: مهندس حسینی

عنوان برگزاری دوره : مدیریت منابع انسانی H.R.M

 

تاریخ برگزاری دوره: 97/9/22 لغایت 97/10/18      روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه          شیفت : صبح

 

ساعت برگزاری : 11-8         ساعت آموزش : 60ساعت           پیش نیاز: کاردانی وکارشناسی کلیه رشته ها

 

تاریخ مصاحبه ورودی : پنج شنبه 97/9/22 ساعت 9صبح