مدیریت منابع انسانی
1397/01/16 تعداد بازدید: 477
print
مدیریت منابع انسانی

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس حسینی تاریخ شروع دوره : 97/2/15

 

 

عنوان دوره : مدیریت منابع انسانی 

 

تاریخ برگزاری دوره: 97/2/15 لغایت 97/3/21          روزهای برگزاری : روزهای زوج          شیفت : صبح             ساعت برگزاری : 8تا 12