مدیریت عمومی
1398/06/25 تعداد بازدید: 354
print
مدیریت عمومی

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/6/30 نام استاد: آقای رجبیان

 عنوان دوره : مدیریت عمومی 

تاریخ برگزاری : 98/6/30 لغایت 98/7/13           روزهای برگزاری : شنبه - دوشنبه - چهارشنبه             شیفت : صبح

ساعت برگزاری : 13-8                 ساعت استاندارد : 48ساعت 

پیش نیاز: کاردانی کلیه رشته ها 

تاریخ مصاحبه ورودی : شنبه مورخ 98/6/30 ساعت 8صبح