مدیریت رفتارسازمانی
1398/06/04 تعداد بازدید: 387
print
مدیریت رفتارسازمانی

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/6/26 نام استاد: آقای رجبیان

 عنوان دوره : مدیریت رفتارسازمانی   

تاریخ برگزاری : 98/6/26 لغایت 98/7/21               روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه            شیفت : صبح

ساعت برگزاری : 13-8               ساعت استاندارد : 60ساعت 

      پیش نیاز: کاردانی کلیه رشته ها 

تاریخ مصاحبه ورودی : سه شنبه مورخ 98/6/26 ساعت 9صبح