مدیریت بازاریابی
1397/01/16 تعداد بازدید: 333
print
مدیریت بازاریابی

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: دکتررجبیان شروع دوره : 97/2/1

عنوان دوره : مدیریت بازاریابی 

 

تاریخ برگزاری دوره : 97/2/1 لغایت 97/2/26        روزهای برگزاری : روزهای زوج        شیفت : صبح              ساعت برگزاری کلاس : 8تا12