طراح فضای سبز با کمک نرم افزار Architect Realtime Landscapinp
1397/02/19 تعداد بازدید: 196
print
طراح فضای سبز با کمک نرم افزار Architect Realtime Landscapinp

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس جعفرنیا تاریخ شروع دوره : 97/3/19

                                   عنوان دوره : طراحی فضای سبز با کمک نرم افزارArchitect realtime landscaping

 

تاریخ برگزاری دوره : 97/3/19 لغایت 97/6/7                  روزهای برگزاری دوره : شنبه - دوشنبه- چهارشنبه                     شیفت : صبح

 

                                                              تاریخ آزمون ورودی : 97/3/19 ساعت 9صبح