اسامی قبول شدگان آزمون کتبی دوره طراح سایت با DHTML جهت شرکت در مصاحبه­
1397/11/01 تعداد بازدید: 610
print
اسامی قبول شدگان آزمون کتبی دوره طراح سایت با DHTML جهت شرکت در مصاحبه­

تاریخ مصاحبه روزچهارشنبه مورخ 97/11/3 طبق جدول پیوست

اسامی قبول شدگان آزمون کتبی دوره طراح سایت با DHTML جهت شرکت در مصاحبه­ روز چهارشنبه 97/11/3  به شرح زیر اعلام میشود:

ساعت

اسامی

9

محمدعلی شیشه گر- ابوالفضل بزازان حسن ابیار- مسعود باخدا - سلمان محسنی- حسین فلاح

9:30

علی اصغر شجعی-  مصطفی دوزوان- زهرا الوندی- محسن دوست خواه - سالار زیدانو-

محمدحسین مجیدی

10

محسن محمدنیا- امیرحسین آذر- سمیه بیگ پور بابایی- احمد زارعی- فرحناز ابریشمی - زاری

10:30

فائزه پورثانی - حمیدرضا اسماعیلی - محمد جلالی- امیرمحمد حجی مرادی- فائزه علوی- معصومه نوروزی

 

 

مکان مصاحبه: مرکز ارم طبقه اول  کارگاه طراحی وب اتاق شماره 206

عدم حضور در ساعت تعیین شده به منزله انصراف می باشد.