طراحی و مدلسازی با Inventor
1399/01/10 تعداد بازدید: 72
print
طراحی و مدلسازی با Inventor

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 99/1/16 نام استاد: مهندس محمدی برگزاری دوره به صورت مجازی

عنوان دوره : طراحی و مدلسازی با Inventor

تاریخ برگزاری : 99/1/16 لغایت 99/1/26     روزهای برگزاری : شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه- چهارشنبه

شیفت : صبح         ساعت برگزاری : 8/30 لغایت 12/30          ساعت آموزش : 33ساعت

پیش نیاز: کارشناسی ساخت وتولید ، طراحی صنعتی

برگزاری دوره به صورت مجازی

تاریخ آزمون ورودی : شنبه مورخ 99/1/16 ساعت 9صبح

 

آخرین مهلت پیش ثبت نام جهت شرکت درآزمون ورودی پنج شنبه مورخ 99/1/14 ساعت 10صبح می باشد.