اسامی قبول شدگان نهائی دوره طراحی و توسعه پایگاه داده با MYSQL-XAMPP
1397/07/24 تعداد بازدید: 629
print
اسامی قبول شدگان نهائی دوره طراحی و توسعه پایگاه داده با MYSQL-XAMPP

 

 

  XAMPP-MYSQL اسامی پذیرفته شدگان نهایی دوره توسعه دهنده پایگاه داده با 
1 منا ثابتی            
2 امیرحسین عطایی            
3 مریم میرزاده رهنی            
4 فرزاد رستگار            
5 میلاد  صحاف نیا            
6 مژده صحاف نیا            
7 مریم رضائی            
8 حسین ابراهیمی            
9 ابوالفضل بزازان            
10 علیرضا کوهستانی            
11 فاطمه علوی            
12 علی توکلی            
13 مرضیه سعیدی            
14 شیما  خرمی            
15 ایمان هاشمی            
16 رامین خردمند            
17 خدیجه  رمضانی            
18 منا  رمضانی            
                 
                 
شروع کلاس در تاریخ 97/7/25 ساعت 12/30 در محل کارگاه وب مرکز ارم می باشد.    
عدم حضور به منزله انصراف از دوره می باشد.    

 

لطفا" قبل از تاریخ 97/7/25 ثبت نام خودرادرلینک زیر قطعی بفرمایید .

 

 

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2624020/312998/def11fa53437c1b1ce57862dad09ba77