طراحی قالب های فلزی وپلاستیکی با نرم افزارcatia
1397/10/18 تعداد بازدید: 165
print
طراحی قالب های فلزی وپلاستیکی با نرم افزارcatia

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 97/10/26 نام استاد: مهندس محمدی

عنوان دوره : طراحی قالب های فلزی وپلاستیکی با نرم افزارcatia

تاریخ برگزاری : 97/10/26 لغایت 97/11/8              روزهای برگزاری : روزهای زوج                     شیفت : صبح

ساعت برگزاری : 11-8             ساعت آموزش : 30ساعت                  حداقل تحصیلات : کارشناسی مکانیک

منابع آزمون ورودی : دوره کاربرcatiya ومبانی قالب سازی

تاریخ آزمون ورودی : چهارشنبه 97/10/26 ساعت 9صبح