طراحی قالب های فلزی وپلاستیکی بانرم افزارCATIA
1397/05/27 تعداد بازدید: 201
print
طراحی قالب های فلزی وپلاستیکی بانرم افزارCATIA

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس محمدی تاریخ شروع دوره: 97/6/26

 عنوان دوره : طراحی قالب های فلزی وپلاستیکی با نرم افزارCATIA

 

تاریخ برگزاری دوره : 97/6/26 لغایت 97/7/15          روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه           شیفت : صبح

 

ساعت برگزاری دوره : 8 تا 11

 

     پیش نیاز: دوره کاربر CATIA و مبانی قالب سازی            منابع آزمون ورودی :دوره کاربر CATIA و مبانی قالب سازی   

 

 

                    تاریخ آزمون ورودی : دوشنبه 97/6/26ساعت 11صبح