طراحی فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime landscaping Architect2
1398/01/21 تعداد بازدید: 269
print
طراحی فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime landscaping Architect2

ویژه : خواهران و برادران تاریخ شروع دوره : 98/2/3 نام استاد: مهندس جعفرنیا

 عنوان دوره : طراحی فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime landscaping Architect2

تاریخ برگزاری : 98/2/3  لغایت 98/4/30              روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه              شیفت : صبح

ساعت برگزاری : 11-8      ساعت استاندارد: 130 ساعت 

پیش نیاز:  فارغ االتحصیلان ودانشجویان کلیه رشته ها      

منابع آزمون ورودی : رایانه کارICDLدرجه 2 وآشنایی با رایانه    

تاریخ آزمون ورودی : سه شنبه 98/2/3ساعت 9صبح