طراحی فضای سبز با نرم افزار Realtime Landscaping Architect 2018
1398/10/21 تعداد بازدید: 109
print
طراحی فضای سبز با نرم افزار Realtime Landscaping Architect 2018

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/11/13 نام استاد: مهندس جعفرنیا

 عنوان دوره : طراحی فضای سبز با نرم افزار Realtime Landscaping Architect 2018

تاریخ برگزاری : 98/11/13 لغایت 99/2/30             روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه               شیفت : صبح

ساعت برگزاری : 13-8               پیش نیاز: کاردانی رشته های عمران - کامپیوتر - کشاورزی - محیط زیست 

مفادآزمون ورودی : رایانه کارicdlدرجه 2- آشنایی با رایانه 

تاریخ آزمون ورودی : یکشنبه مورخ 98/11/13 ساعت 9صبح