طراحی اتصالات سازه های فولادی (پیچی و جوشی)
1398/10/17 تعداد بازدید: 115
print
طراحی اتصالات سازه های فولادی (پیچی و جوشی)

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/10/29 نام استاد: مهندس زارع پور

 عنوان دوره : طراحی اتصالات سازه های فولادی (پیچی و جوشی)

تاریخ برگزاری : 98/10/29 لغایت 98/11/10            روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه           شیفت : صبح

ساعت برگزاری : 13-8            ساعت آموزش : 30ساعت 

پیش نیاز: فوق دیپلم عمران       منبع آزمون ورودی : کتاب طراحی سازه های فولادی شاپورطاحونی 

تاریخ آزمون ورودی : یکشنبه مورخ 98/10/29 ساعت 9صبح