شناسایی اصول بازار سرمایه
1397/04/07 تعداد بازدید: 305
print
شناسایی اصول بازار سرمایه

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس رجبیان تاریخ شروع دوره : 97/5/1

 عنوان دوره : شناسایی اصول بازارسرمایه 


تاریخ برگزاری دوره : 97/5/1  لغایت 97/5/29      شیفت :صبح     روزهای برگزاری دوره : روزهای زوج     ساعت برگزاری دوره: 8تا11


پیش نیاز: فوق دیپلم کلیه رشته ها


تاریخ مصاحبه ورودی : دوشنبه 97/5/1 ساعت 9صبح