اسامی قبول شدگان نهائی دوره شناسایی اصول بازارسرمایه
1397/05/02 تعداد بازدید: 766
print
اسامی قبول شدگان نهائی دوره شناسایی اصول بازارسرمایه

تاریخ شروع کلاس : شنبه مورخ 97/5/6 ساعت 8صبح

اسامی کارآموزان پذیرفته شدگان نهائی دوره شناسائی اصول بازارسرمایه   

شروع دوره شنبه 97/5/6ساعت 8صبح لطفا قبل از 6 مرداد ماه در لینک ثبت نام خود را قطعی بفرمایید.

 

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2523004/312998/bf22c9919dffb00e90be295fe7a59ccc

 

 

ردیف

کارآموزان

1

محسن نصیری پور

2

خسروحافظی مطلق

3

امیررضا ابراهیمی

4

سیدامیرسیدزادگان

5

رضا نوداماد

6

النازشهناز

7

فاطمه صفدری

8

ملیکارضایی

9

الهه ابراهیمی سردشت

10

مهدی عباسی

11

شیماپاسبان

12

مهدی قدیری نسب

13

زهرانادری

14

اکرم قزلباش

15

صبراناظمی

16

نرگس بزرگ

17

سامره تاتاری

18

مهدیه نصیری

19

احسان ناظمی

20

لیلاتاتاری

21

جواد اختراعی