سرپرست کنترل کیفیت
1397/01/16 تعداد بازدید: 595
print
سرپرست کنترل کیفیت

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس بیک تاریخ شروع دوره : 97/2/2

 

 

عنوان دوره : سرپرست کنترل کیفیت 

 

تاریخ برگزاری دوره : 97/2/2 لغایت 97/3/13            روزهای : فرد            شیفت : صبح             ساعت برگزاری کلاس :  8 تا12