ساماندهی محیط کار (5S)
1398/10/15 تعداد بازدید: 136
print
ساماندهی محیط کار (5S)

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/10/28 نام استاد: مهندس مودیان

عنوان دوره : ساماندهی محیط کار (5S)

تاریخ برگزاری : 98/10/28 لغایت 98/11/21     روزهای برگزاری : شنبه - دوشنبه - چهارشنبه       شیفت: صبح

پیش نیاز: کاردانی کلیه رشته ها              ساعت آموزش : 50ساعت

تاریخ مصاحبه ورودی : شنبه مورخ 98/10/28ساعت 9صبح

دوره کنسل شده است