دوره های سه ماهه چهارم سال 99
1399/10/19 تعداد بازدید: 3478
print
دوره های سه ماهه چهارم سال 99

دوره های آموزشی اعلام شده مربوط به سه ماهه چهارم سال 99مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد می باشد 
ردیف  نام دوره  پیش نیاز شروع دوره  پایان دوره  روزهای  تشکیل  ساعت کارگاه  جنسیت  نام مربی 
1 مدیر کسب و کار الکترونیکی کاردانی کلیه رشته ها 99/9/16 99/11/1 شنبه تا پنج شنبه  8-11 مشترک  مهندس جعفرنیا
2 میکروکنترلرها در روبوتیک سخت افزارروبوتیک وکاردانی رشته های برق -کامپیوتر - مکاترونیک - روبوتیک - مهندسی پزشکی 99/9/24 99/11/5 شنبه تا پنج شنبه  8-11 مشترک  مهندس زمانی 
3 بازرس ایمنی ساختمان  کاردانی عمران یا معماری  99/9/27 99/12/10 شنبه تا پنج شنبه  8-11 مشترک  مهندس ثابت 
4 برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p * کاردانی کامپیوتر  99/10/10 1400/2/4 روزهای زوج 8-11 مشترک  مهندس مهری 
5 تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران (ms) فوق دیپلم کامپیوتر 99/10/10 1400/4/2 روزهای زوج 8-11 برادران  مهندس شیبانی 
6 دکوراسیون، طراحی داخلی و خارجی به صورت سه بعدی با نرم افزار Google Sketch Up کاردانی عمران ومعماری 99/10/15 99/11/14 شنبه تا چهارشنبه  9-10 خواهران  مهندس حیدری 
7 طراحی و مدلسازی پیشرفته با Inventor کارشناسی مکانیک، طراحی صنعتی 99/10/15 99/11/2 شنبه تا پنج شنبه  8-11 مشترک  مهندس محمدی
8 تکنیکهای مدیریت و رهبری کاردانی کلیه رشته ها  99/10/16 99/10/29 شنبه تا پنج شنبه  8-11 مشترک  آقای رجبیان 
9 تهیه و تدوین پروپوزال کاردانی کلیه رشته ها 99/10/21 99/11/2 شنبه تا پنج شنبه  9-12 مشترک  مهندس حسینی 
10 کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح مقدماتی) کاردانی کلیه رشته ها  99/10/30 99/11/14 شنبه تا پنج شنبه  8-11 مشترک  آقای رجبیان 
11 مدیرکسب وکارالکترونیکی کاردانی کلیه رشته ها 99/11/2 99/12/6 شنبه تا پنج شنبه  8-11 مشترک  مهندس جعفرنیا
12 برنامه نویسی Python کاردانی کامپیوتر 99/11/2 99/12/19 روزهای فرد 8-11 مشترک  مهندس مهری 
13 تحلیل آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS کاردانی کلیه رشته ها  99/11/4 99/11/25 شنبه تا پنج شنبه  9-12 مشترک  مهندس حسینی 
14 طراحی و تحلیل مدل های تزریق پلاستیک با نرم افزار MoLd Flow کارشناسی قالبسازی، ساخت و تولید 99/11/4 99/11/12 شنبه تا پنج شنبه  8-11 مشترک  مهندس محمدی
15 تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران (ms) کاردانی کامپیوتر 99/11/7 1400/3/30 روزهای فرد 8-11 خواهران  مهندس شیبانی 
16 تحلیل الکترونیکی با نرم افزار Proteus کاردانی رشته های برق ، کامپیوتر ، مکاترونیک ومهندسی پزشکی  99/11/7 99/11/20 شنبه تا پنج شنبه  8-11 مشترک  مهندس زمانی 
17 تحلیلگر ANSYS لیسانس فنی 99/11/13 99/12/5 شنبه تا پنج شنبه  8-11 مشترک  مهندس محمدی
18 کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح تکمیلی) کارآفرینی با رویکرد kab سطح مقدماتی  99/11/15 99/11/30 شنبه تا پنج شنبه  8-11 مشترک  آقای رجبیان 
19 برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در matlab کاردانی رشته های برق ، کامپیوتر ، مکاترونیک ومهندسی پزشکی  99/11/22 99/12/11 شنبه تا پنج شنبه  8-11 مشترک  مهندس زمانی 
20 توسعه و تقویت مهارت های هوش حر کتی فوق دیپلم با سه سال سابقه مرتبط با کارشناسی  99/11/26 99/12/20 شنبه تا پنج شنبه  9-12 مشترک  مهندس حسینی 
21 آمادگی شغلی  کاردانی کلیه رشته ها 99/12/2 99/12/16 شنبه تا پنج شنبه  8-11 مشترک  آقای رجبیان 
22 طراحی و مدلسازی با Inventor کارشناسی ساخت و تولید،طراحی صنعتی 99/12/7 99/12/18 شنبه تا پنج شنبه  8-11 مشترک  مهندس محمدی
درصورت به حدنصاب نرسیدن تعداد کارآموزان حداقل (15نفر) دوره تشکیل نخواهد شد.
پیش ثبت نام دردوره ها ازطریق سایت  www.mittc.ir
برای تمامی دوره های آموزشی  آزمون ورودی یا مصاحبه برگزار خواهد شد.
ساعت برگزاری آزمون ورودی  برای شیفت صبح ساعت 10صبح می باشد 
منابع آزمون درکانال تلگرام به اشتراک گذاشته خواهدشد.
آدرس کانال مرکز ارم درتلگرام : eramadvancedskills@
آدرس مرکز مهارتهای پیشرفته ارم : بلوارسازمان آب (بلوارشهید صادقی )- شهید صادقی 27
آدرس مرکز: بلوار شهید صادقی(سازمان آب) - انتهای شهید صادقی 27- مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم        
شماره تماس :2-37268061-051