دوره های سه ماهه اول سال 99
1399/02/01 تعداد بازدید: 19382
print
دوره های سه ماهه اول سال 99

*دوره های آموزشی اعلام شده مربوط به سه ماهه اول سال 99 مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد می باشد *
ردیف نام دوره  پیش نیاز شروع دوره  پایان دوره  روزهای  تشکیل  ساعت کارگاه  جنسیت  نام مربی 
1 مدیرseo کاردانی کلیه رشته ها 98/10/9 99/2/6 روزهای زوج 8-12 مشترک  ساسان جعفرنیا
2 برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p * کاردانی کامپیوتر 98/11/6 99/2/11 یکشنبه - سه شنبه  8-12 مشترک  زهرامهری 
3 طراحی فضای سبز با نرم افزار Realtime Landscaping Architect 2018 فوق دیپلم عمران،کامپیوتر،کشاورزی،محیط زیست 98/11/13 99/2/30 یکشنبه - سه شنبه  8-12 مشترک  ساسان جعفرنیا
4 برنامه نویسی Python کاردانی کامپیوتر 98/11/30 99/2/6 شنبه -چهارشنبه  8-12 مشترک  زهرامهری 
5 تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک کاردانی کامپیوتر 98/12/6 99/5/12 یکشنبه - سه شنبه  8-12 برادران  مهندس شیبانی 
6  طراحی و مدلسازی با Inventor  کارشناسی ساخت وتولید ، طراحی صنعتی  99/1/16 99/1/26 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس محمدی
7 انجام امورپیمانها درعملیات ساختمانی لیسانس عمران یا معماری  99/2/2 99/2/15 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس ثابت 
8 نظارت بر اجرای عملیات گودبرداری ، پی وپی کنی  لیسانس عمران یا معماری  99/2/2 99/2/15 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس زارع پور
9 کارآفرینی با رویکرد kab(سطح مقدماتی ) کاردانی کلیه رشته ها 99/2/2 99/2/20 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  آقای رجبیان 
10 ساماندهی محیط کار (5S) کاردانی کلیه رشته ها 99/2/2 99/2/20 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس مودیان 
11 کاربا نرم افزارcatia فوق دیپلم مکانیک  99/2/3 99/3/4 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس محمدی
12 برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در matlab کاردانی رشته های برق کلیه گرایشها ، کامپیوتر، IT ، روباتیک ، مکاترونیک ، عمران ، مهندسی پزشکی 99/2/6 99/2/22 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس زمانی 
13 انجام امورپیمانها درعملیات ساختمانی لیسانس عمران یا معماری  99/2/16 99/2/29 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس ثابت 
14 طراح سازه های فولادی با نرم افزار TEKLA STRUCTURE(XSTEEL) فوق دیپلم عمران  99/02/16 99/03/13 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس زارع پور
15 کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح تکمیلی) کاردانی کلیه رشته ها 99/02/21 99/03/06 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  آقای رجبیان 
16 برنامه نویسی Python کاردانی کامپیوتر 99/2/14 99/3/31 شنبه تا چهارشنبه  8-12 خواهران  مهندس مهری 
درصورت به حدنصاب نرسیدن تعداد کارآموزان حداقل (15نفر) دوره تشکیل نخواهد شد.
پیش ثبت نام دردوره ها ازطریق سایت  www.mittc.ir
برای تمامی دوره های آموزشی درروز شروع دوره آزمون ورودی یا مصاحبه برگزار خواهد شد.
ساعت برگزاری مصاحبه یا آزمون برای شیفت صبح ساعت 9وبرای شیفت عصر ساعت 15 می باشد 
منابع آزمون درکانال تلگرام به اشتراک گذاشته خواهدشد.
آدرس کانال مرکز ارم درتلگرام : eramadvancedskills@
آدرس مرکز مهارتهای پیشرفته ارم : بلوارسازمان آب (بلوارشهید صادقی )- شهید صادقی 27