دوره های سه ماهه سوم سال 99
1399/08/26 تعداد بازدید: 2857
print
دوره های سه ماهه سوم سال 99

*دوره های آموزشی اعلام شده مربوط به سه ماهه سوم سال 99 مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد می باشد *
ردیف نام دوره  پیش نیاز شروع دوره  پایان دوره  روزهای  تشکیل  ساعت کارگاه  جنسیت  نام مربی 
1 تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک کاردانی کامپیوتر  99/4/28 99/10/8 روزهای زوج 8-12 برادران  مهندس شیبانی 
2 تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک کاردانی کامپیوتر 99/5/21 99/10/16 یکشنبه - سه شنبه  8-12 خواهران   مهندس شیبانی 
3 بازرس ایمنی ساختمان  کاردانی عمران یا معماری  99/7/12 99/9/25 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس ثابت 
4 توسعه دهنده وب با php کاردانی کامپیوتر  99/7/21 99/10/8 روزهای زوج 8-12 مشترک  مهندس مهری 
5 مدیرکسب وکارالکترونیکی کاردانی کلیه رشته ها 99/7/27 99/9/15 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس جعفرنیا
6 دکوراسیون، طراحی داخلی و خارجی به صورت سه بعدی با نرم افزار Google Sketch Up کاردانی عمران ومعماری 99/8/3 99/9/3 شنبه تا چهارشنبه  8-13 مشترک  مهندس حیدری 
7 تحلیل آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS کاردانی کلیه رشته ها  99/8/3 99/9/2 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس حسینی 
8 کارآفرینی با رویکرد kab سطح کامل  کاردانی کلیه رشته ها  99/8/19 99/9/16 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  آقای رجبیان 
9 برنامه نویس VHDL یک زبان برنامه نویسی 99/8/24 99/9/23 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس زمانی 
10 طراحی و تحلیل مدل های تزریق پلاستیک با نرم افزار MoLd Flow کارشناسی قالبسازی، ساخت و تولید 99/9/1 99/9/9 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس محمدی
11 استفاده از نرم افزار SPSS درجه 1 کاردانی کلیه رشته ها 99/9/3 99/9/11 شنبه تا چهارشنبه  8-13 مشترک  مهندس حسینی 
12 نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA  کاردانی مکانیک  99/9/10 99/11/29 شنبه تا چهارشنبه  8-13 مشترک  مهندس محمدی
13 مدیریت اثربخش آموزش با پیاده سازی ISO 10015  کارشناسی کلیه رشته ها 99/9/12 99/10/20 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس حسینی 
14 دکوراسیون، طراحی داخلی و خارجی به صورت سه بعدی با نرم افزار Google Sketch Up  کاردانی عمران ومعماری 99/9/15 99/10/13 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس حیدری 
15 مدیر کسب و کار الکترونیکی کاردانی کلیه رشته ها 99/9/16 99/11/1 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  مهندس جعفرنیا
16 آمادگی شغلی  کاردانی کلیه رشته ها 99/9/17 99/9/29 شنبه تا چهارشنبه  8-12 مشترک  آقای رجبیان 
درصورت به حدنصاب نرسیدن تعداد کارآموزان حداقل (15نفر) دوره تشکیل نخواهد شد.
پیش ثبت نام دردوره ها ازطریق سایت  www.mittc.ir
برای تمامی دوره های آموزشی  آزمون ورودی یا مصاحبه برگزار خواهد شد.
ساعت برگزاری آزمون ورودی  برای شیفت صبح ساعت 10صبح می باشد 
منابع آزمون درکانال تلگرام به اشتراک گذاشته خواهدشد.
آدرس کانال مرکز ارم درتلگرام : eramadvancedskills@
آدرس مرکز مهارتهای پیشرفته ارم : بلوارسازمان آب (بلوارشهید صادقی )- شهید صادقی 27