دوره های سه ماهه چهارم سال 98
1398/10/23 تعداد بازدید: 16962
print
دوره های سه ماهه چهارم  سال 98

 

 

*دوره های آموزشی اعلام شده مربوط به سه ماهه چهارم سال 98 مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد می باشد *
ردیف  نام دوره  پیش نیاز شروع دوره  پایان دوره  روزهای تشکیل  ساعت کارگاه  جنسیت  نام مربی 
1 تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک کاردانی کامپیوتر 98/6/24 98/11/24 یکشنبه - سه شنبه  8-13 خواهران  مهندس شیبانی 
2 نقشه کشی وطراح صنعتی با catia کاردانی مکانیک  98/7/3 98/11/2 روزهای زوج 8-13 مشترک  مهندس محمدی
3 بازاریاب فضای مجازی  کاردانی کلیه رشته ها 98/7/7 98/11/8 یکشنبه - سه شنبه  8-13 مشترک  مهندس جعفرنیا
4 مدیرسرویس دهنده های مایکروسافت  کاردانی کامپیوتر  98/8/20 99/4/11 روزهای زوج- عصر 14/30لغایت 19 برادران  مهندس شیبانی 
5 مدیرسرویس دهنده های مایکروسافت  کاردانی کامپیوتر  98/9/11 99/4/11 روزهای زوج 8-13 خواهران  مهندس شیبانی 
6 پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار MATLAB  کاردانی رشته های برق کلیه گرایشها - کامپیوتر -IT- روباتیک - مکاترونیک  98/10/1 98/12/11 یکشنبه- سه شنبه  8-13 مشترک  مهندس زمانی 
7 مدیر seo کاردانی کلیه رشته ها 98/10/9 99/2/6 روزهای زوج 8-13 مشترک  مهندس جعفرنیا
8 طراحی ومدلسازی پیشرفته با inventor کارشناسی مکانیک - طراحی صنعتی 98/10/15 98/11/10 یکشنبه - سه شنبه  8-13 مشترک  مهندس محمدی
9 برنامه نویسی شبکه های عصبی در Matlab  کاردانی رشته های برق کلیه گرایشها - کامپیوتر -IT- روباتیک - مکاترونیک  98/10/16 98/12/3 روزهای زوج 8-13 مشترک  مهندس زمانی 
10 برنامه نویسی Python کاردانی رشته های کامپیوتر ، فن آوری اطلاعات وit 98/10/18 98/11/26 روزهای زوج 8-13 خواهران  مهندس مهری 
11 انجام امور پیمان ها در عملیات ساختمانی لیسانس عمران یا معماری  98/10/18 98/10/26 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه  8-13 مشترک  مهندس ثابت 
12 بکارگیری اصول ومبانی وگودبرداری وطراحی سازه های نگهبان  لیسانس عمران  98/10/28 98/11/12 روزهای زوج 8-13 مشترک  مهندس زارع پور
13

مدیریت پروژه های ساختمانی بر اساس استاندارد PMBOK
لیسانس عمران  98/10/28 98/11/13 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه  8-13 مشترک  مهندس ثابت 
14 طراحی اتصالات سازه های فولادی (پیچی وجوشی ) فوق دیپلم عمران  98/10/29 98/11/10 یکشنبه - سه شنبه  8-13 مشترک  مهندس زارع پور
15 برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p * کاردانی رشته های کامپیوتر ، فن آوری اطلاعات وit 98/11/6 99/2/11 یکشنبه - سه شنبه  8-13 مشترک  مهندس مهری 
16

طراحی فضای سبز با نرم افزار Realtime Landscaping Architect 2018
کاردانی رشته های عمران،کامپیوتر،کشاورزی،محیط زیست 98/11/13 99/2/30 یکشنبه - سه شنبه  8-13 مشترک  مهندس جعفرنیا
درصورت به حدنصاب نرسیدن تعدادکارآموزان حداقل (15نفر)دوره تشکیل نخواهد شد        
پیش ثبت نام دردوره ها ازطریق سایت www.mittc.ir         
برای تمامی دوره های آموزشی درروز شروع دوره آزمون ورودی یا مصاحبه برگزارخواهد شد.        
ساعت برگزاری مصاحبه یا آزمون برای شیفت صبح ساعت 9 وبرای شیفت عصر ساعت 15 می باشد         
منابع آزمون درکانال تلگرام به اشتراک گذاشته خواهد شد.        
آدرس کانال مرکز ارم درتلگرام :  eramadvancedskills@                                                                            
آدرس مرکز مهارتهای پیشرفته ارم : بلوارسازمان آب ( بلوارشهید صادقی ) -  شهید صادقی 27