دوره های سه ماهه سوم سال 98
1398/07/18 تعداد بازدید: 12505
print
دوره های سه ماهه سوم سال 98

 

 

*دوره های آموزشی اعلام شده مربوط به سه ماهه سوم سال 98 مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد می باشد *
ردیف  نام دوره  پیش نیاز شروع دوره  پایان دوره  روزهای تشکیل  ساعت کارگاه  جنسیت  نام مربی 
1 مدیرسرویس دهنده های مایکروسافت  کاردانی کامپیوتر 98/2/14 98/9/2 روزهای زوج 8-13 خواهران  مهندس شیبانی 
2 تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک کاردانی کامپیوتر 98/4/1 98/8/19 روزهای زوج- عصر 18/30لغایت 14/30 برادران  مهندس شیبانی 
3 مدیرSEO کاردانی کلیه رشته ها 98/4/5 98/7/20 روزهای زوج 8-13 مشترک  مهندس جعفرنیا
4 مدیریت اجرائی کارهای ساختمانی  کاردانی عمران ومعماری  98/5/2 98/7/13 روزهای زوج 8-13 برادران  مهندس زارع پور
5 سخنرانی حرفه ای  کاردانی کلیه رشته ها 98/5/27 98/7/14 روزهای فرد 8-13 مشترک  مهندس حسینی 
6 توسعه دهنده وب با PHP کاردانی کامپیوتر 98/6/11 98/8/13 روزهای زوج 8-13 مشترک  مهندس مهری 
7 مدیریت عمومی  کاردانی کلیه رشته ها 98/6/23 98/7/13 روزهای زوج 8-13 مشترک  آقای رجبیان
8 استفاده ازنرم افزارکنترل پروژه ms-projectدرجه 1 استفاده ازنرم افزار کنترل پروژه ms-progect درجه 2 98/6/23 98/7/21 فقط روزهای یکشنبه  8-13 مشترک  مهندس عمرانی 
9 تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک کاردانی کامپیوتر 98/6/24 98/11/24 یکشنبه - سه شنبه  8-13 خواهران  مهندس شیبانی 
10 مدیریت رفتارسازمانی  کاردانی کلیه رشته ها 98/6/26 98/7/21 یکشنبه - سه شنبه  8-13 مشترک  آقای رجبیان
11 مدیریت پروژه براساس الگوی pmbok کارشناسی عمران ومعماری  98/6/30 98/7/29 روزهای زوج 8-13 مشترک  مهندس ثابت 
12 تحلیلگرANSYS کارشناسی مکانیک  98/7/2 98/8/9 یکشنبه - سه شنبه  8-13 مشترک  مهندس محمدی
13 نقشه کشی وطراح صنعتی با catia کاردانی مکانیک  98/7/3 98/11/2 روزهای زوج 8-13 مشترک  مهندس محمدی
c برنامه نویس vhdl کاردانی برق - کامپیوتر- it 98/7/7 98/8/21 یکشنبه - سه شنبه  8-13 مشترک  مهندس زمانی 
15 بازاریاب فضای مجازی  کاردانی کلیه رشته ها 98/7/7 98/11/8 یکشنبه - سه شنبه  8-13 مشترک  مهندس جعفرنیا
16 پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار MATLAB کاردانی رشته های برق - کامپیوتر- عمران -IT-مهندسی پزشکی - مکاترونیک  98/7/13 98/9/25 روزهای زوج 8-13 مشترک  مهندس زمانی 
17 طراح سازه های فولادی با نرم افزار TEKLA STRUCTURE(XSTEEL) کاردانی عمران  98/7/14 98/9/3 یکشنبه - سه شنبه  8-13 مشترک  مهندس زارع پور
18 مدیریت اجرائی کارهای ساختمانی  کاردانی عمران - کمک مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی  98/7/15 98/9/13 روزهای زوج 8-13 برادران  مهندس زارع پور
19 مدیرمهد کودک  لیسانس کلیه رشته ها (رشته های علوم اجتماعی - علوم تربیتی- وروانشناسی دراولویت می باشند ) 98/7/15 98/9/19 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه  8-13 خواهران  مهندس حسینی 
20 شناسائی اصول بازارسرمایه  کاردانی کلیه رشته ها 98/7/17 98/8/13 روزهای زوج 8-13 مشترک  آقای رجبیان
21 طراحی فضای سبز با نرم افزار Realtime Landscaping Architect 2018  کاردانی رشته های عمران - کامپیوتر - کشاورزی - محیط زیست  98/7/22 98/10/7 روزهای زوج 8-13 مشترک  مهندس جعفرنیا
22 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح مقدماتی) کاردانی کلیه رشته ها 98/7/23 98/9/12 روزهای فرد 8-13 مشترک  مهندس میرزایی
23 طراحی و توسعه پایگاه داده با MYSQL-XAMPP  کاردانی کامپیوتر 98/7/28 98/10/22 یکشنبه  8-13 مشترک  عمرانی
24 نظارت براجرای اسکلت درساختمانهای فلزی  کاردانی عمران  98/8/1 98/8/14 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه  8-13 برادران  مهندس ثابت 
25 توسعه دهنده وب با PHP کاردانی کامپیوتر 98/8/18 98/10/16 روزهای زوج 8-13 مشترک  مهندس مهری 
26 نظارت براجرای اسکلت درساختمانهای بتنی  لیسانس عمران یا معماری  98/8/18 98/8/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه  8-13 برادران  مهندس ثابت 
27

انجام امور پیمان ها در عملیات ساختمانی 
لیسانس عمران یا معماری  98/8/29 98/9/7 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه  8-13 برادران  مهندس ثابت 
درصورت به حدنصاب نرسیدن تعدادکارآموزان حداقل (15نفر)دوره تشکیل نخواهد شد          
پیش ثبت نام دردوره ها ازطریق سایت www.mittc.ir             
برای تمامی دوره های آموزشی درروز شروع دوره آزمون ورودی یا مصاحبه برگزارخواهد شد.          
ساعت برگزاری مصاحبه یا آزمون برای شیفت صبح ساعت 9 وبرای شیفت عصر ساعت 15 می باشد           
منابع آزمون درکانال تلگرام به اشتراک گذاشته خواهد شد.            
آدرس کانال مرکز ارم درتلگرام :  eramadvancedskills@                                                                            
آدرس مرکز مهارتهای پیشرفته ارم : بلوارسازمان آب ( بلوارشهید صادقی ) -  شهید صادقی 27