دهه فجر گرامی باد
1397/11/12 تعداد بازدید: 98
print
   دهه فجر گرامی باد

برخیز که فجر انقلاب است امروز ■ بیگانه صفت خانه خراب است امروز■ هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد■ از لطف خدا نقش بر آب است امروز