خلاقیت و نوآوری درمحیط کار
1397/06/20 تعداد بازدید: 419
print
خلاقیت و نوآوری درمحیط کار

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 97/7/3 نام استاد: مهندس حسینی

 عنوان دوره : خلاقیت ونوآوری درمحیط کار


تاریخ برگزاری دوره : 97/7/3 لغایت 97/8/13     روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه     شیفت : صبح 


ساعت برگزاری دوره :8 تا 11


تاریخ آزمون ورودی : سه شنبه 97/7/3 ساعت 9صبح