جدول زمانبندی برگزاری دوره های آموزشی مرکز ارم دربستر فضای مجازی
1399/02/22 تعداد بازدید: 722
print
جدول زمانبندی برگزاری دوره های آموزشی مرکز ارم دربستر فضای مجازی

 

جدول زمانبندی برگزاری دوره های آموزشی مرکز ارم دربستر فضای مجازی

ردیف

عنوان دوره

روزهای برگزاری

تاریخ پایان دوره

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در matlab

8-11

11-14

8-11

8-11

8-11

99/3/13

2

برنامه نویسی Python

8-11

11-14

8-11

8-11

8-11

99/4/14

3

کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح مقدماتی)

8-11

11-14

8-11

8-11

8-11

99/3/13

4

ساماندهی محیط کار (5S)

8-11

11-14

8-11

8-11

8-11

99/3/7

5

نظارت بر اجرای عملیات گودبرداری، پی و پی کنی

8-11

11-14

8-11

8-11

8-11

99/3/6

6

انجام امور پیمان ها در عملیات ساختمانی

8-11

11-14

8-11

8-11

8-11

99/3/10

7

کار با نرم افزار CATIA

8-11

11-14

8-11

8-11

8-11

99/3/31