تکنیک های مدیریت ورهبری
1398/04/19 تعداد بازدید: 166
print
تکنیک های مدیریت ورهبری

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/4/30 نام استاد: آقای رجبیان

 عنوان دوره : تکنیک های مدیریت ورهبری 

تاریخ برگزاری : 98/4/30لغایت 98/5/19        روزهای برگزاری : شنبه - دوشنبه - چهارشنبه           شیفت : صبح

ساعت برگزاری :13-8                 ساعت آموزش : 43 ساعت 

پیش نیاز: کاردانی کلیه رشته ها 

تاریخ مصاحبه ورودی : یکشنبه مورخ 98/4/30 ساعت 9صبح