اسامی قبول شدگان نهائی دوره آموزشی تکنیک های مدیریت ورهبری
1398/05/05 تعداد بازدید: 396
print
اسامی قبول شدگان نهائی  دوره آموزشی تکنیک های مدیریت ورهبری

اسامی قبول شدگان نهائی  دوره آموزشی تکنیک های مدیریت ورهبری  طبق جدول زیر اعلام میشود.

مهلت باقیمانده برای ثبت نام در این دوره به ساعت: 6 ساعت

 

اسامی پذیرفته شدگان نهائی  دوره آموزشی تکنیک های مدیریت ورهبری

محدثه صفدری علی توکلی کارشک سمیه خاکزاد-سهیل فهراسی سیدعلیرضا سجادی-بهاره مفتاحی

مسعودرئوفی راد سیدمرتضی حسینی فرشته قربانیان احمد نشاط فر-سهیل رافع مجید رزمجو-

جوادرستم زاده سیروس هراتی

 

-          محل تشکیل کلاس : مرکز ارم طبقه زیرزمین اتاق 126

-          شروع کلاس : روز دوشنبه مورخ98/5/7 ساعت 8 صبح

لطفا" قبل ازتاریخ 98/5/7 ثبت نام خود را درپورتال سازمان قطعی نمائید .

-          لینک ثبت نام درپورتال سازمان  

-          http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2884484/312998/0f428e6f0478e802d0ebea633abb9ae5