تکنیک های مدیریت ورهبری
1398/03/19 تعداد بازدید: 263
print
تکنیک های مدیریت ورهبری

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/3/26 نام استاد: آقای رجبیان

 عنوان دوره : تکنیک های مدیریت ورهبری 

تاریخ برگزاری : 98/3/26 لغایت 98/4/13         شیفت : صبح           ساعت برگزاری : 13-8 

روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه          ساعت آموزش : 43ساعت          پیش نیاز: کاردانی کلیه رشته ها

تاریخ مصاحبه ورودی : یکشنبه 98/3/26 ساعت 9صبح