تکنیکهای مدیریت و رهبری
1397/09/12 تعداد بازدید: 129
print
تکنیکهای مدیریت و رهبری

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره: 97/9/22 نام استاد: آقای رجبیان

عنوان برگزاری دوره : تکنیکهای مدیریت و رهبری

 

تاریخ برگزاری دوره: 97/9/22   لغایت 97/10/9            روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه           شیفت : صبح

 

ساعت برگزاری : 8-11        پیش نیاز: کاردانی وکارشناسی کلیه رشته ها

 

 تاریخ مصاحبه ورودی : پنج شنبه 97/9/22 ساعت 9صبح