اسامی قبول شدگان دوره تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک
1398/04/09 تعداد بازدید: 788
print
اسامی قبول شدگان دوره تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

لیست اسامی قبولشدگان دوره تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

لطفا همگی کاراموزان قبل از شروع کلاس حتما با استفاده از لینک ثبت نامی در سایت ثبت نام را انجام دهند، در غیر اینصورت فرد دیگری بعنوان جایگزین معرفی خواهد شد.

لینک ثبت نام درپورتال سازمان

http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/2855012/312998/3bca1a0567364118d5bf426651792e1b

 شروع کلاس : دوشنبه ساعت 14:30

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

علی سازگارنیا

ایمان اسداللهی

محمدرضا شرفی

امین فراهی

مرتضی بردبار

سید عماد برادران حسینی

رسول رحمانی

رضا باباپور

سید امین هاشمی عطار

امیر ابراهیمیان بیلندی

مصطفی مشهدی زاده

سعید ناصری

محمد نصرآبادی

مصطفی زرین قبا

مصطفی مویدپور

جمشید ثابت ناوخ