تکمیل ظرفیت دوره برنامه نویس VHDL
1397/11/17 تعداد بازدید: 185
print
تکمیل ظرفیت دوره برنامه نویس VHDL

 متقاضیان تکمیل ظرفیت دوره برنامه نویس VHDLدر روز چهارشنبه مورخ 97/11/24 ساعت 8صبح به مرکز

 

ارم طبقه دوم اتاق شماره 307 کارگاه رباتیک مراجعه نمایند .


توضیح اینکه این دوره ویژه برادران بوده و متقاضیان بایستی مدرک کاردانی رشته های برق - کامپیوتر و IT 


راداشته باشند .