توسعه دهنده WEB با PHP
1397/02/17 تعداد بازدید: 774
print
توسعه دهنده WEB با PHP

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس عمرانی تاریخ شروع دوره : 97/3/19

 

                                                                        

                                                                        عنوان دوره : توسعه دهنده WEB با PHP

 

                               

     تاریخ برگزاری دوره : 97/3/19 لغایت 97/6/7               روزهای برگزاری : روزهای زوج                   شیفت : صبح

 

                        ساعت برگزاری : 8تا12                                   تاریخ آزمون ورودی: 97/3/19 ساعت 9صبح

 

 

                                                                                  منابع آزمون :  html و css