تهیه و تدوین پروپوزال
1398/03/28 تعداد بازدید: 359
print
تهیه و تدوین پروپوزال

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/4/29 نام استاد: مهندس حسینی

 عنوان دوره : تهیه و تدوین پروپوزال

تاریخ برگزاری : 98/4/29 لغایت 98/5/14     روزهای برگزاری : شنبه - دوشنبه - چهارشنبه     شیفت : صبح

ساعت برگزاری : 13-8        ساعت آموزش : 40ساعت    

پیش نیاز: کاردانی کلیه رشته ها         مفادآزمون ورودی : کتابهای روش تحقیق 

تاریخ آزمون ورودی : شنبه مورخ 98/4/29 ساعت 9صبح