تهیه و تدوین پروپوزال
1397/05/16 تعداد بازدید: 346
print
تهیه و تدوین پروپوزال

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد : خانم مهندس حسینی تاریخ شروع دوره: 97/6/10

 عنوان دوره : تهیه و تدوین پروپوزال

 

تاریخ برگزاری دوره :97/6/10 لغایت 97/7/2            شیفت : صبح      روزهای برگزاری دوره : روزهای زوج


ساعت برگزاری دوره : 8تا11               منابع آزمون ورودی : کتابهای روش تحقیق             پیش نیاز: ندارد 

 

تاریخ آزمون ورودی : شنبه 97/6/10 ساعت 9صبح