تهیه وتدوین پروپزال
1397/02/16 تعداد بازدید: 363
print
تهیه وتدوین پروپزال

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس حسینی تاریخ شروع دوره : 97/3/20

                                                               

                                                                            عنوان دوره : تهیه وتدوین پروپوزال 

 

تاریخ برگزاری دوره: 97/3/20 لغایت 97/4/19                  روزهای برگزاری: یکشنبه وسه شنبه                     ساعت برگزاری : 8تا12صبح

 

منابع آزمون : کتابهای روش تحقیق                      پیش نیاز: ندارد                 تاریخ آزمون ورودی: روزیکشنبه مورخ 97/3/20 ساعت 9صبح