تحلیل گر بورس اوراق بهادار
1397/02/31 تعداد بازدید: 594
print
تحلیل گر بورس اوراق بهادار

ویژه : خواهران و برادران نام استاد: دکتررجبیان تاریخ شروع دوره : 97/3/27

 عنوان دوره : تحلیل گر بورس اوراق بهادار

 

تاریخ برگزاری دوره : 97/3/27   لغایت     97/7/3              روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه                 شیفت : صبح

 

تاریخ آزمون ورودی : 97/3/27 ساعت 9صبح

 

 

منابع آزمون ورودی: آشنایی با این موارد :

1-شناسایی جایگاه بازارسرمایه دراقتصاد

2-بررسی مقدمات روش های کمی دربازارسرمایه 

3-شناسایی بازارهای مالی 

4-شناسایی ابزارهای مالی 

5-شناسایی نهادهای مالی 

6-مروری بر قوانین ومقررات بازارسرمایه